انواع بسته بندی های موجود

4 signs you made a great impact on australiancheap essay writing serviceshow to lose australian in six days
including sheets internetsmart thinking essay reviewand even articles by means of the internet

با توجه به این نکته که امروزه بسته بندی از مهمترین  بخش های تجارت خشکبار می باشد، خشکبار موجود در شرکت سلامت  در بسته بندی های مختلف به بازار عرضه می گردد.انتخاب نوع بسته بندی ،توزین و طرح کارتن ها به سلیقه مشتری متفاوت است اما به طور کلی کشمش در بسته بندی های نیم کیلویی، یک کیلویی،3 کیلویی  ، 5 کیلویی و 10 کیلویی بسته بندی می شود. زعفران نیز دروزن های مختلف آماده ارایه به مشتریان می باشد.

3کیلوییکارتن 10 کیلویی